מדיניות החנות

התמונות להמחשה בלבד.המלאי מוגבל, מוצר אשר ייאזל מהמלאי יוחלף במוצר שווה ערך. ט.ל.ח

למרות האמור בכל דין, מוסכם, כי לאחר חתימתה ע"י הלקוח, הזמנה זו תחייב את הלקוח גם במקרה של סיכול בשל כח עליון ו/או מגיפה ו/או עיצומים/שביתות/סגרים ו/או כל סיבה אחרת מכל מין וסוג ו/או כל סיכול מכל סוג ו/או כל שינוי במצבו של הלקוח או כל שינוי אחר, והלקוח מתחייב בכל מקרה כאמור וכן בכל מקרה אחר, לשלם את מלוא התמורה הקבועה בהזמנה זו. 

תנאי תשלום ואפשרויות תשלום

התשלום יתבצע לפני קבלת הטובין, בכרטיסי אשראי והעברה בנקאית

המארזים שלנו